0913705115

0
ISO PAS 17712
Ngày đăng: 11/05/2022 02:57 PM

  Chứng nhận ISO 17712 là gì?

  ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế) là nhà phát triển các Tiêu chuẩn Quốc tế tự nguyện lớn nhất thế giới. Tiêu chuẩn là tài liệu cung cấp các yêu cầu, đặc điểm kỹ thuật, hướng dẫn hoặc đặc điểm có thể được sử dụng nhất quán để đảm bảo rằng vật liệu, sản phẩm, quá trình và dịch vụ phù hợp với mục đích của chúng.

  Tiêu chuẩn Quốc tế ISO đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ an toàn, đáng tin cậy và có chất lượng tốt.

  Phạm vi

  ISO 17712 thiết lập các quy trình thống nhất để phân loại, chấp nhận và thu hồi các seal niêm phong Container vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Nó cung cấp một nguồn thông tin duy nhất về các con dấu niêm chì được chấp thuận cho việc bảo vệ các thùng container hàng hóa khi xuất nhập khẩu hàng hóa Quốc Tế.

  Phân loại

  ISO 17712 phân ra làm 3 loại độ bền khác nhau:

  • Kí hiệu “I”: cho niêm phong độ bảo mật đơn giản
  • Kí hiệu “S”: cho niêm phong độ bảo mật trung bình
  • Kí hiệu “H”: dùng cho niêm phong độ bảo mật cao (thường dùng nhất là Sea Cối hoặc seal cáp)

  Giỏ hàng của bạn (0 sản phẩm)