SM2 Seal

Con dấu Acme SM2 là con dấu có chiều dài cố định được sản xuất từ vật liệu Polypropylene. Tương tự như Con dấu khóa thông minh đã được thiết lập của chúng tôi, nó có cơ chế khóa một điểm mạnh mẽ và một chỉ báo nhô ra qua một lỗ ở mặt dưới của đầu khóa cho biết nó đã được khóa chính xác. Con dấu này có lợi bằng cách có độ bền đứt mạnh hơn, chiều rộng dải rất hẹp và khu vực đánh dấu thẻ lớn hơn, nó được đúc thành các thảm gồm 10 con dấu được nối tại thẻ, vì vậy không có trình kết nối nào ghép các con dấu lại với nhau, do đó dễ dàng xử lý hơn. Con dấu cũng có một điểm đứt để dễ dàng tháo gỡ làm cho con dấu này phù hợp với hầu hết các ứng dụng.

Ứng dụng: Hàng không, Vận tải….

Average Breaking Strength 19kg