PitBull Seal

Con dấu Acme Pitbull là con dấu có chiều dài cố định được sản xuất từ hai vật liệu khác nhau. Cơ chế khóa giống như con dấu Bulldog đã được thử nghiệm và thử nghiệm với một miếng chèn Acetyl để chịu được điều kiện đông lạnh và sôi và thân bằng polypropylene để linh hoạt.

Thiết kế bao gồm công nghệ đóng băng nhiệt được cán để giữ chặt phần chèn vào thân, cung cấp bằng chứng rõ ràng về việc giả mạo nếu bị buộc phải mở hoặc cắt. Con dấu có một khu vực đánh dấu lớn trong vòng lặp của con dấu không giống như nhiều con dấu thẻ lớn nơi thẻ ở bên ngoài có thể là một vấn đề trong một số ứng dụng. Được sản xuất có hoặc không có và điểm ngắt dễ dàng để dễ dàng loại bỏ con dấu này là lý tưởng để bảo vệ cửa xe, cửa chống cháy và các khu vực làm việc hạn chế