G Lock

Acme G Lock Seal cung cấp một giải pháp hiệu quả về chi phí cho việc niêm phong các túi hàng may mặc trong quá trình vận chuyển hoặc lưu kho. Nó được sản xuất bằng vật liệu Acetyl và có thể được cung cấp đơn giản hoặc được đánh số thứ tự. Con dấu có thể được cung cấp với nắp màu khác để dễ nhận biết, có hoặc không có logo của công ty. Thiết kế kết hợp điểm ngắt có rãnh để dễ dàng tháo lắp.