0913705115

0
Con dấu niêm phong so với ổ khóa
Ngày đăng: 01/06/2022 05:01 PM

    (CON DẤU SO VỚI Ổ KHÓA)

    Kể từ những năm 1980, con dấu có chức năng như một khóa dùng một lần mạnh mẽ và một con dấu dùng một lần đã được đưa vào thị trường. Đầu tiên là con dấu loại bu lông, và sau đó là con dấu cáp. Chủ yếu chúng được giới thiệu cho các toa xe lửa, xe tải và container đa phương thức.

    Khóa có chìa khóa có nhược điểm trong nhiều hệ thống giao thông vì chúng không được kiểm soát bởi một công ty hoặc cơ quan. Chúng không dễ dàng được trả lại để sử dụng lại ngoại trừ trong một hoạt động khép kín và có quy định. Khả năng xảy ra tổn thất không được phát hiện là cao hơn với các ổ khóa không được giám sát và chi phí cho mỗi đơn vị cao. Bu lông và con dấu cáp chắc chắn như nhiều ổ khóa và được sử dụng một lần và thực hiện, với chi phí thấp hơn về tổng thể. Việc kiểm soát và giám sát con dấu sẽ dễ dàng hơn nhiều và nó cung cấp các chức năng hữu ích để lưu giữ thông tin liên quan đến tài sản hoặc hàng hóa đang vận chuyển.

    Trong các mục đích sử dụng cố định như cổng, cửa ra vào và các điểm ra vào khác, khóa vẫn có thể được sử dụng nhưng chỉ khi có hệ thống kiểm soát và kiểm tra rất tốt cùng với việc giám sát chặt chẽ các chìa khóa.

    Giỏ hàng của bạn (0 sản phẩm)